Krig mellan: Sverige och Norge
Svensk kung: Erik Eriksson "läspe och halte"
Norsk kung: Håkan IV Håkansson "den gamle"
Fältslag: Slaget i Holmedals socken år 1225
Fred: Freden i Lödöse 1249
Konsekvenser: Kriget får inga territoriella eller politiska konsekvenser.


Norge plågas vid denna tid av svåra inre stridigheter. År 1219 inleder ribbungarna, under ledning av Sigurd Ribbung, ett uppror mot kung Håkan i Norge. Ribbungarna är mycket stridbara och använder det svenska Värmland som en säker tillflyktsort när så krävs. Håkan påtalar sitt missnöje med detta, först till värmlänningarna och sedan till Erik, utan att få något egentligt gensvar.

Trots varningar för att gå in på annans land beslutar sig Håkan för att ta ut hämnd på värmlänningarna. I början på år 1225 går han in i Värmland med en här, vars numerär uppges till 3 000 man till fots och 600 ryttare. Vintern är sträng och hären kan därför färdas snabbt, fotfolket transporteras på slädar. Överallt går man härjande fram och befolkningen har i huvudsak övergett sina hem innan norrmännen kommer. På ett ställe omtalas dock att en gumma stannat kvar för att rädda sitt hem. Hon lyckas också göra detta och som tecken på fred hänger hon ett vitt tygstycke över sitt hus.

Endast en gång lyckas bönderna organisera sig till motstånd, i Holmedals socken blir den marscherande norska hären beskjuten med pilar och en häftig strid blossar upp. Bönderna viker sig dock snart.

Efter aktionen får Håkan snart fred med ribbungarna, men i Sverige är affären inte glömd. Ett uppror mot Erik Eriksson omöjliggör krig, och när Erik åter sitter på tronen går man i stället till förhandlingsbordet. Konflikten biläggs med freden i Lödöse år 1249, i vilken vänskapen återställs utan några territoriella eller andra konsekvenser.År 122

År 1225 går norska styrkor till angrepp mot Värmland. Anfallet
är en hämnd för att norska upprorsmän kunnat utnyttja svenskt
territorium som säker tillflyktsort. 
© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson.
 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!