Levnadsår: 1353-1412
Svensk regent: 1389-1396
Dansk regent: 1387-1396
Norsk regent: 1388-1396
Gift med: Håkan VI Magnusson av Norge (död 1380)
Barn: Olof (1370-1387)


Margareta, Valdemar Atterdags yngsta dotter, trolovas i januari år 1359 med kung Håkan Magnusson av Norge. Margareta visar tidigt sin politiska duglighet genom att redan vid 17 års ålder vara en mycket god rådgivare till Håkan Magnusson. Hennes enda barn Olof föds år 1370 och Margareta lyckas få sonen utsedd till tronföljare i Danmark. Egentligen har hertig Albrekt av Mecklenburg, son till Margaretas äldre syster, större rätt till den danska tronen men Margaretas politiska skicklighet gör sig gällande. När Håkan Magnusson dör år 1380 ärver Olof utan protester också den norska kronan. Margareta är nu förmyndare för arvtagaren till två riken och regerar i denna egenskap ensam över länderna.

 Drottning Margareta, såsom hon avbildas
på sin sarkofag i Roskilde domkyrka.


När Olof dör sin förtidiga död år 1387 utses Margareta till Danmarks "fru och husbonde och fullmäktige förmyndare". År 1388 vinner hon samma titel i Norge.

När rådsaristokratin i Sverige har bestämt sig för att avsätta kung Albrekt av Mecklenburg råder en påtaglig brist på tronföljare. Trots att danskar inte är populära i Sverige vänder man sig till Margareta med en förfrågan om hon vill övertaga även Sveriges krona. På ett möte med det svenska rådet på Dalaborg i Dalsland lägger hon fram sina villkor. De är hårda. Margareta kräver att få huvuddelen av den egendom som den nyss bortgångne Bo Jonsson Grip lämnar efter sig. Bo Jonssons tillgångar är så stora att de helt klart utgör en politisk maktfaktor. De svenska herrarna accepterar villkoren och Margareta väljs år 1389 till svensk regent.

Margareta måste ägna de första åren av sin tid som svensk regent åt att konsolidera sin maktposition. Den avsatte Albrekt av Mecklenburg och andra måste besegras militärt innan Margareta sitter säkert på den svenska tronen.

 Detta är det s.k. unionsbrevet som upprättades i Kalmar. Det är omtvistat vad detta dokument egentligen innebar. Originalet finns i Köpenhamn.

 

Margareta lyckas genomdriva att hennes systers dotterson Erik av Pommern väljs till kung i alla tre rikena. Från och med år 1396 utfärdas alla kungliga dokument i Eriks namn även om Margareta i huvudsak behåller den informella makten fram till sin död i pesten år 1412.

År 1397 sammankallar Margareta det berömda mötet i Kalmar där man förhandlar om en union för de tre rikena. Innehållet i Kalmarunionen är en omdebatterad fråga. Margareta utövar i alla fall den absoluta makten i de tre rikena under sin livstid.

Margaretas eftermäle blir mycket gott. Hon betraktas som en av Nordens mest framstående kvinnor, med sin personlighet lyckas hon hålla ihop tre riken. Hennes styre lär dessutom ha skötts med "omtänksamhet och myndighet". Detta leder till en period av inbördes fred som är mycket välgörande för området. Ett bevis på Margaretas diplomatiska förmåga är att hon företrädesvis insätter danska och tyska fogdar på de svenska slotten utan att detta leder till något uppror.

 


  

© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!